​HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

St. Louis

Barnes Jewish Hospital

Catholic Charities - LAMP

Catholic Charities - St. Francis Community Services

​Our Mother of Good Counsel Home

Dòng Trinh Vương là Dòng hoạt động tông đồ, dấn thân đảm nhận những công tác cần theo nhu cầu của giáo hội địa phương và thích hợp với khả năng của các chị em. Vì đời sống tông đồ thuộc bản chất của Dòng nên mọi sinh hoạt trong đời sống tu trì của chị em phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và mọi hoạt động tông đồ của chị emphải phản chiếu sự thánh hiến tu trì.

Hiện dòng có các chị em hoạt động trong các lãnh vực về: mục vụ giáo xứ, giới trẻ, giáo dục, y tế, và bác ái xã hội

Y TẾ 

Vì xưa Ta đói,

các ngươi đã cho ăn;

Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.

(Matthew 25:35-36) 

Irving, TX

Our Mother of Perpetual Help

Catholic Church

St. Luke Catholic Church

​Holy Family Catholic Academy 

Springfield, MO

Queen of Angels Daycare

MSU - Catholic Campus Ministry

Springfield Catholic High School

Kansas City

​Vietnamese Martyrs Catholic Church 

St. Joseph Medical Center

Research Psychiatric Center - HCA Midwest Health

 

GIÁO DỤC

Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy

(Matthew 18:5)

BÁC ÁI XÃ HỘI

 Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy

(Matthew 25:40) 

MỤC VỤ GIÁO XỨ

Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

(Ephesians 4:11-13)

Congregation of Mary Queen
​​                       - American Region
Dòng Trinh Vương
            - Chi Dòng Hoa Kỳ
CONTACT US
Regional Headquarters &
Vocations Office
625 South Jefferson Avenue
 Springfield, MO 65806 
cmrvocation@gmail.com  
 
417.869.9842
  • Facebook Basic Square
  • Flickr Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2018  Congregation of Mary, Queen.  All Rights reserved.