​ĐẤNG SÁNG LẬP

​Đức Giám Mục 

 Lambert de la Motte

Đấng Sáng Lập Dòng, Đức Cha Lambert de la Motte, tập trung trọn đời sống Ngài vào Chúa Kitô, là Con Thiên Chúa và Đấng đã chết trên Thánh Gía vì yêu Chúa Cha và ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Giây phút Chúa Giê-su tận hiện cực kỳ vào lòng yêu của Chúa Cha là trên cây thập tự.

Qua sự cảm nghiệm của tình yêu Chúa Kitô Khổ Gía, Đức Cha muốn kêu mời nhiều người chiêm ngắm và ráp mẫu Chúa trên Thánh Gía. Đây là khởi hứng trang ban đầu của lịch sử Dòng Trinh Vương.

 

Cha Bernard Hoàn K. Bùi 

 

Cha Đồng Sáng Lập Dòng, Linh mục Bênađô Bùi Khải Hoàn làm cho tinh thần Dòng linh động hơn qua sự linh hướng và lời dạy dỗ về tình hiếu thảo của Chúa Giê-su đối với Mẹ Maria, qua mầu nhiệm Chúa Nhập Thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ.

Nguồn linh ứng của Cha Hoàn hệ tại tinh thần thơ ấu Thiêng Liêng được biệu lộ qua Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giê-su và Lòng Tôn Sùng Hoàn Hảo Đức Mẹ của Thánh Grignion de Montfort.

 
Congregation of Mary Queen
​​                       - American Region
Dòng Trinh Vương
            - Chi Dòng Hoa Kỳ
CONTACT US
Regional Headquarters &
Vocations Office
625 South Jefferson Avenue
 Springfield, MO 65806 
cmrvocation@gmail.com  
 
417.869.9842
  • Facebook Basic Square
  • Flickr Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2018  Congregation of Mary, Queen.  All Rights reserved.