Show More

​KHỞI ĐẦU...

History

South Vietnam

North Vietnam

Due to the long, devastating war in Vietnam, on April 25, 1975, the Congregation allowed 26 young sisters and 7 novices to migrate to Sydney, Australia.  Shortly after that, on April 30, South Vietnam fell under Communist regime.  This resulted in many Vietnamese people fleeing the country by boat in the Pacific Ocean.  Many refugees found a home in the United States.

 

Seeing the need to serve newly arrived refugees, Most Rev. Bernard Law, then Bishop of Springfield-Cape Girardeau, through information given by Rev. Ignatius Dai Le, C.R.M. invited the Sisters to his diocese in Missouri. The first two Sisters, Sr. Josephine Do and Sr. Marguerite Tran arrived between September and December of 1979.  They lived at St. Agnes’ convent and began to receive young women among the Vietnamese refugees who were interested in religious life.

 

In 1983, with the help of Bishop Bernard Law, a house at 1121 South Market Street was purchased and used as the Novitiate.  The first five novices received their religious habits and began their canonical formation.  In the following year, nine more Sisters from Australia were transferred to St. Agnes’ convent to aid the community’s growing needs.

 

Through time, the number of professed members increased, Rome granted permission to establish the American Region on December 1, 1986.  It is a part of the Congregation in Vietnam and has its headquarters located in the Diocese of Springfield-Cape Girardeau, Missouri. Eventually the Congregation branched out to three more local communities:  Kansas City, Missouri in 1992,  St. Louis, Missouri in 1995, and Irving,Texas in 2002.

Dòng Trinh Vương xưa kia là Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu do Đức Cha Pierre Marie Lambert de la Motte thiết lập tại Kiên Lao, Bùi Chu vào năm 1670.

Sau gần 300 năm Giáo Hội Việt Nam bị bách hại, các nữ tu Mén Thánh Giá Bùi Chu vẫn trung kiên với Đức Tin và âm thầm sống chung trong nhà phước Mến Thánh Giá Bùi Chu.

Ngày 14 tháng 9, năm 1953 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám Mục địa phận Buì Chu đã theo chỉ thị của Toà Thánh thiết lập nhà phước Mến Thánh Giá Buì Chu theo giáo luật.

Năm 1954, Dòng di cư vào miền Nam, và do lời yêu cầu của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Dòng Đồng Công đã cử Cha Bênadô Bùi Khải Hoàn sang giúp các chị em.

Với sự đồng ý của Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Cha Bênađô soạn thảo lại Hiến Chương cho Dòng và xin đổi tên Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu thành Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương vào ngày 31 tháng 5, năm 1966.

Hiến chương hiện tại được tu chính vào năm 1999. Theo sự gợi ý của Thánh Bộ Tu Sỹ, bên cạnh Đức Cha Sáng Lập Lambert de la Motte, Cha Bênađô Bùi Khải Hoàn cũng được chị em biết ơn và kính mến như vị Đồng Sáng Lập.

Hiện nay, ngoài Nhà Mẹ của Dòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với hơn 500 nữ tu, Dòng còn có một Chi Dòng tại Hoà Kỳ. Chi Dòng Hoa Kỳ có nhà Ơn Gọi, Tập Viện, và các Sơ phục vụ trong các giáo phận liên hệ.

A BRIEF HISTORY OF THE

                    AMERICAN REGION

Congregation of Mary Queen
​​                       - American Region
Dòng Trinh Vương
            - Chi Dòng Hoa Kỳ
CONTACT US
Regional Headquarters &
Vocations Office
625 South Jefferson Avenue
 Springfield, MO 65806 
cmrvocation@gmail.com  
 
417.869.9842
  • Facebook Basic Square
  • Flickr Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Copyright © 2018  Congregation of Mary, Queen.  All Rights reserved.