top of page
First Vows.png
laptop-312499_640.png
youtube-1837872_640.png

Livestream Link: 

The current plan is to livestream in the Cathedral, however, there may be wifi issues. If so, we will record and upload the video with the link for viewing. 

 

Here is the planned youtube livestream link - https://youtu.be/TrOB_mzDV3g

Mass of Religious Profession Liturgy Guide

 

 If you would like to have a reminder by email or text, please email Julie your information at srjuliepham@gmail.com. Thank you & Blessings! 

A Note of Gratitude 

Dear Family and Friends, 

Wow. Life is most definitely an adventure. If you had told me 10 years ago, this would be happening, I would not believe you!  God's thoughts are definitely not my thoughts, and God's ways are definitely not my ways.  They are far, far greater. Rewinding back to the movements of God's grace in my life, my heart brims over with gratitude, especially toward all my relationships with you - my family and friends.  

If you are reading this, then I know you have influenced and impacted my life in beautiful, wonderful, profound ways.  I believe God used you as His instrument, helping me on my journey and growing me to who I am today.  I hope you know how deeply grateful I am for you in my life. (If not, I pray that the Holy Spirit inspires me to show you!)  I truly thank you for the prayers, the support, the care, and the love that you have given me in my life, whether in the far distant past to the present.  

Hopefully we will return to some normalcy soon and I will be able to celebrate with you all in person.  For now, please know that I will keep you in my prayers and heart on March 19 as well as in my daily prayers.  

Please continue to pray for me!

With love and prayers, 

In Christ through Mary, 

      julie

Đôi Lời Cám Ơn 

vietnam.png

Kính gởi Gia Đình và các Bạn

 

Chà. Cuộc sống chắc chắn là một cuộc phiêu lưu. Nếu 10 năm trước, gia đình và bạn bè nói với con điều này sẽ xảy ra, con sẽ không tin! Suy nghĩ của Chúa chắc chắn không phải là suy nghĩ của con, và đường lối của Chúa chắc chắn không phải là đường lối của con. Nó xa vời, vĩ đại hơn rất nhiều. Nhìn lại những tác động của ân sủng Chúa trong cuộc đời con, trái tim con tràn ngập lòng biết ơn mọi người, đặc biệt là với gia đình và bạn bè của con.

 

Gia đình và các bạn đã có ảnh hưởng tuyệt vời, ý nghĩa, và sâu sắc trong cuộc sống của con. Con tin rằng Chúa đã dùng gia đình, bạn bè như một công cụ của Ngài để đồng hành trình với con và giúp con trở thành con người như ngày hôm nay. Con hy vọng gia đình và các bạn biết là con ghi ơn gia đình và các bạn cách sâu sắc trong cuộc sống của con. Con thực sự cám ơn những lời cầu nguyện, sự ủng hộ, chăm sóc và tình yêu mà gia đình và bạn bè đã dành cho con, dù là trong quá khứ xa xôi và cho đến hôm nay.

 

Hy vọng chúng ta sẽ sớm lại trở với cuộc sống bình thường và con có thể trực tiếp gặp gỡ, mừng vui với gia đình và bạn bè. Trong thời gian này, con xin giữ gia đình và các bạn trong lời cầu nguyện hàng ngày và trong trái tim, nhất là vào ngày 19 tháng 3, 2021.

 

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho con.

 

Trong Chúa Kitô qua Mẹ Maria,

Trong tình yêu và trong kinh nguyện,

       julie

bottom of page